Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
– Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang website hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
+ Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Cavat.com sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo hoặc xác nhận đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Cavat.com lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra. khách hàng có thể yêu cầu hủy thông tin đăng ký (tài khoản trên website) bất kỳ lúc nào qua số điện thoại hoặc email liên hệ ghi dưới footer (chân) trang web.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Cavat.com lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng đặt hàng. Những thông này được lưu trữ và bảo mật trong cơ sở dữ liệu của website.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh
Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Cavat.com cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu, chúng tôi hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
– Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật